CÔNG TY CYANAGEN

CYANAGEN là một doanh nghiệp của Ý được thành lập vào năm 2003, có trụ sở tại Bologna, với hoạt động kinh doanh cốt lõi là nghiên cứu, phát triển, sản xuất thuốc thử cho nghiên cứu Khoa học Đời sống và các ứng dụng IVD.

Xem thêm

CÔNG TY PLASMION

Plasmion là một công ty của Đức được thành lập vào năm 2016 bởi hai anh em Jan và Thomas Wolf. Các kỹ thuật che phủ nguồn ion Sicrit như ESI/APCI/APPI trong một thiết lập. Nguồn Sicrit cũng linh hoạt vì nó có thể được sử dụng để ghép nối GC với hệ thống LCMS.

Xem thêm