Thử nghiệm hơi thở không xâm lấn theo thời gian thực cho #COVID?

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về dự án hợp tác với phòng khám #LMU nổi tiếng ở Munich! Với sự hợp lực, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đánh giá công nghệ SICRIT trong lĩnh vực phân tích hơi thở. Trong một nghiên cứu lâm sàng, giờ đây chúng ta có cơ hội khám phá tiềm năng của SICRIT trong việc xác định các phân tử liên quan đến #Covid-19 trong hơi thở.

Tháng Hai 3, 2023
About Vino Chemmed

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *