Giải pháp cảm biến VOC thời gian thực

Phân loại các loại mùi khác nhau hoặc dấu vân tay VOC trong thời gian thực? – Không có gì! Hãy xem video mới nhất của chúng tôi về #GinTasting. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các ứng dụng #Industry4.0 của công nghệ chúng tôi, vui lòng liên hệ!

Tháng Hai 3, 2023
About Vino Chemmed

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *