Bó hoa hồng đỏ – Love Love

600.000 ₫
Thuế
Số lượng

Bó hoa hồng đỏ gồm các loại hoa:

-18 hoa hồng đỏ

-hoa baby trắng

-Hoa lá trang trí phụ khác

-Giấy gói, nơ xuất xứ Hàng Quốc

-Miễn phí thiệp ghi thông điệp yêu thương

25 Sản phẩm

Tham Chiếu Cụ Thể