Hiện tại Engma Ecommerce chỉ hổ trợ thanh toán khi nhận hàng. Tức là khi nhân viên giao hàng đến và bạn chấp nhận nhận hàng mới tiến hành thanh toán theo số tiền phải trả trên Hóa đơn/ Phiếu giao hàng kèm theo.